Ngộ Nghĩng

 

Những bức ảnh ngộ nghĩnh!! 

user posted image

 

user posted image  

user posted image

user posted image

 

user posted image

 

user posted image

 

user posted image

 

Cú đội đầu lịch sử!!

user posted image
Đỡ cú song phi nè!!
user posted image
Jack (Titanic) ơi!!Em đang bay!!
user posted image

 

user posted image
Thời thế tạo anh hùng!
user posted image
Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh
user posted image

Baby thời nay

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

Vẫn là baby thời nay!

user posted image

user posted image

Bia rượu thời sinh viên!

user posted image

user posted image

 

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

 

user posted image

 


user posted image

 

user posted image

user posted image

 

user posted image

user posted image

 

user posted image
user posted image.
user posted image

 

user posted image

 

user posted image
user posted image

 

user posted image

user posted image

 

user posted image
Than ôi! Phụ nữ thường bôi vẽ lên mặt mình và vẫn tưởng rằng như thế là đẹp!!

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

 

user posted image

user posted image
Trò chơi thú vị

user posted image

user posted image

user posted image
Chỉ có ở Việt nam

 


user posted image

user posted image

 

user posted image

user posted image

user posted image
Đường truyền mạng nghẽn!! Tôi bị out!!

user posted image

user posted image

 

user posted image

user posted image
Lướt cùng mây gió

user posted image
Ai bảo không cho tui ra sân
user posted image

user posted image

Lại là trẻ em thời nay!!

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

 

Này thì khỏi lo công an bắt vì tội đi xe dùng di động nữa

user posted image

Ngang tài ngang sức
user posted image
user posted image

user posted image
Lời tỏ tình dễ xương
user posted image

Advertisements

About Tue LE

Very simple, nice to meet you
This entry was posted in Zui. Bookmark the permalink.

One Response to Ngộ Nghĩng

  1. ha ma says:

    hic.cười sái quai hàm!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s