Monthly Archives: August 2010

Đã có bao giờ bạn cảm thấy

Bạn đã bao giờ để ý rằng khi bạn cảm thấy nhớ một người nhiều nhất là khi người đó ngay bên cạnh bạn mà người đó không phải là của bạn? Bạn đã bao giờ để ý rằng điều … Continue reading

Posted in Life | Leave a comment

Happy Birthday

Em bảo “Chúng ta hãy là bạn thân, đừng làm người yêu” vì “người yêu sẽ có lúc chia tay, còn bạn thân là mãi mãi” Anh không hiểu. Vì sao phải thế. Khoảng tối lớn nhất trong lòng em, … Continue reading

Posted in Life | Leave a comment

Welcome back

Long time no see and welcome back wordpress 🙂

Posted in Life | Leave a comment